Veterinární klinika, Marek Gebauer, Opava

Rady chovatelům

Náš tým > Rady chovatelům > Pes > Porod feny

Porod feny

» většina fen je schopna porodit spontánně, bez lidské pomoci. Vždy se jedná o několikahodinovou záležitost
» fyziologická délka březosti u fen činí 58 – 70 dní. Nejčastější doba porodu je kolem 63. dne od krytí
» dojde-li k vypuzení plodů před 58.dnem, nebývají takto narozené plody životaschopné a uhynou
» pokud je březost delší než 70 dní, hrozí úhyn plodů v děloze feny a následně závážné zdravotní komplikace
» příznaky blížícího se porodu jsou většinou natolik výrazné, že si jich všimne i méně zkušený chovatel
» 1 - 2 dny před porodem začíná být fena neklidná, nepřijímá potravu, častěji močí, „staví si hnízdo“, zrychleně dýchá. Rovněž se jí zvětšuje mléčná žláza a občas lze pozorovat i sekreci mleziva
» při porodu by měl být chovatel vždy přítomen, bez ohledu na to, zda bude jeho pomoc potřeba či ne
Porod lze rozdělit do 3 fází:
  1. fáze - dochází k uvolnění děložního krčku a jeho otevření. Uvolňuje se hlenová zátka a zevně je patrný výtok světlého vazkého hlenu. Začínají se objevovat děložní stahy, které však nejsou vidět, protože ještě nedochází ke stahům břišní svaloviny. Toto stadium trvá přibližně 6-12hodin (u prvorodiček nebo výrazně nervozních fen se může prodloužit až na 24 hodin). V tomto stádiu nemusí být zevní příznaky příliš patrné a majitel tak může toto stádium přehlédnout.
  2. fáze - v tuto chvíli jsou již patrné výrazné stahy se zapojením břišních svalů. V ideálním případě dojde v průběhu 3 – 4 silných, dlouhých stahů k vypuzení štěněte.
  3.fáze - bezprostředně navazuje na fázi druhou. Dochází k vypuzení placenty. Obvykle se tak děje několik minut po vypuzení plodu.
  2. a 3.stádium porodu se prolíná, protože placenty obvykle vycházejí pravidelně po vypuzení štěněte. Může se však stát, že jsou porozena 2 štěňata po sobě a až následně odcházejí obě placenty.
Délka 2. a 3.stádia závisí na počtu štěňat, obvykle činí 2-6 hodin.
V případě většího počtu plodů může trvat až 12-24 hodin. Intervaly mezi porody jednotlivých štěňat jsou nepravidelné a mohou se pohybovat mezi 15 minutami až 6 hodinami. U většího počtu štěňat se postupně prodlužují.
  Štěně je uloženo v plodových obalech. První z obalů praskne ještě v porodních cestách. Uvolní se tak plodová voda, která zvlhčí porodní cesty a usnadní porod štěněte. Druhý obal, ve většině případů, roztrhne fena. Pokud je fena nezkušená, je třeba aby toto provedl majitel. Fena rovněž překousne pupeční šňůru a intenzivně olizuje štěně. Odstraňuje tak plodové obaly a zároveň stimuluje srdeční akci a dýchání. Pokud fena pupeční provazec nepřekouše, je nutné jej zhruba 2-3cm od pupku opatrně přetrhnout. Objeví–li se z pupečního pahýlu krvácení, musí se podvázat. Ošetřené a osušené štěně, které samo dýchá, přiložíme co nejdřív k mléčné žláze, aby se co nejdříve napilo mleziva.
  V případě, že se fena o štěně po porodu nezajímá, musí se o něj postarat majitel. Rychle štěně vybaví z plodových obalů, vyčistí dutinu ústní a nosní a intenzivní třením stimuluje dýchání.
  Během porodu je důležité dbát na to, aby počtu narozených štěňat odpovídal také počet vypuzených placent!
Kdy si vyžádat pomoc svého veterinárního lékaře:
» gravidita trvá více než 70 dní a na feně nejsou patrné žádné příznaky porodu
» porodní stahy jsou patrné, ale slabé, trvají déle než 3 – 4 hodiny a nedošlo k vypuzení plodu
» fena začala rodit, objevil se výtok zelených plodových vod a po více než 30 minutách se stále nenarodilo žádné štěně
» interval mezi jednotlivými štěňaty je delší než 2 hodiny při výrazných kontrakcích
  Probíhá-li porod bez komplikací, po každém narozeném štěněti se fena zklidní a začne o něj pečovat. Toto mezidobí trvá 30 minut až 2 hodiny, následně dochází k porodu dalšího plodu. Je-li fena klidná a netlačí, pak se tento interval může prodloužit až na 6 hodin (obzvlášť v případě vícepočetných vrhů). Během této doby však nesmí dojít k žádným kontrakcím!
Do 24 hodin po porodu je vhodné provést kontrolní klinické a ultrasonografické vyšetření feny.

 

< nahoru >